Disclaimer

Makelaardij Twan Poels (Kamer van Koophandel ), hierna te noemen Makelaardij Twan Poels, verleent u hierbij toegang tot www.bakelgeertpark.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen, impressies en andere materialen die door Makelaardij Twan Poels en derden zijn aangeleverd. Makelaardij Twan Poels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Makelaardij Twan Poels.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden teksten, afbeeldingen, impressies en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Makelaardij Twan Poels. In het bijzonder zijn alle prijzen en beschikbaarheid op de Website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Makelaardij Twan Poels. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Makelaardij Twan Poels, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.